Parametry kart informacyjnych :
 
    Typ kart informacyjnych  
    Status karty  
 

  Parametry wnioskodawcy:
 
    Nazwa wnioskodawcy
    Typ podmiotu
    Nazwa skrócona
     
 
 
    NIP
    PESEL
    REGON
 
 
    Miasto
     
    Ulica
     
    Numer domu