Niedziela16 Czerwca 2019. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Akty prawa miejscowego Drukuj
Pobierz Nazwa dokumentu
pdf Plan gospodarki odpadami dla Gminy Kolbuszowa
pdf Uchwała Nr XXXI/357/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 10.12.2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa
 pdf  Uchwała Nr XXXV/400/13 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 06.103.2013 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolbuszowa
pdf Uchwała Nr XI/209/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kolbuszowa
   pdf  Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kolbuszowa na lata 2015-2032
  pdf   Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbuszowa na lata 2015 - 2032 
 pdf   Uchwała Nr XV/191/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2015r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa
 pdf   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa
 

Statystyka

gości: 16118390
   
 euro
iso
 
 (C) 2019 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg