Niedziela16 Czerwca 2019. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Przegląd inwestycji Drukuj
16.10.2015.

Budowa kanalizacji

Dobiega końca jedna z głównych inwestycji br. związana z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Obecnie na ukończeniu są prace związane z odtworzeniem rozebranych dróg i chodników.

W ramach inwestycji przebudowano kanalizację ogólnospławną w zlewni ulic Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej, wykonano kanalizację sanitarną w Kolbuszowej Górnej etap II. Ponadto wymieniono i zmodernizowano węzeł higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej.

Trwają prace przy przebudowie kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów i Jana Pawła II na system kanalizacji rozdzielczej oraz kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. 22-go Lipca.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

 
 

Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni

Kontynuowane są prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Weryni. W dobudowanej części znajdować się będzie sala gimnastyczna, przedszkole oraz łącznik z pomieszczeniami zaplecza szatniowo- sanitarnego, pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i administracyjne.

Ukończono roboty przy konstrukcji dachu na budynku sali gimnastycznej, wykonano strop nad pomieszczeniami przedszkola oraz na drugiej kondygnacji łącznika. Trwają prace przy montażu dachu nad przedszkolem i łącznikiem oraz prace murarskie i instalacyjne. W pomieszczeniach położono instalację elektryczną. W kolejnych etapach wykonane zostaną tynki wewnętrzne i zewnętrzne, roboty malarskie i elewacyjne. Inwestycja zostanie zakończona w 2016 r.

 
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Statystyka

gości: 16118468
   
 euro
iso
 
 (C) 2019 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg