Niedziela16 Czerwca 2019. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

XIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Drukuj
23.09.2015.
W dniu 30 września 2015 r. o godz. 08.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
 5. Założenia do budżetu gminy Kolbuszowa na 2016 rok (wnioski komisji stałych).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy spółki kapitałowej do prowadzenia gospodarki komunalnej w miejsce zakładów budżetowych i utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem mienia zlikwidowanych zakładów budżetowych działających dotychczas pod nazwami: ZCiAZM, ZWK, ZUK.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2015r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na pokrycie planowanego deficytu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/15 RM w Kolbuszowej z dnia 29.01.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2015-2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa (załącznik do projektu uchwały został przesłany na skrzynki mailowe).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli członkostwa Gminy Kolbuszowa w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” z siedzibą w Nowej Dębie w okresie programowania 2014-2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ul. Piłsudskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gm. Kolbuszowa od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego oraz położonej w Świerczowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Widełce, stanowiącej własność gm. Kolbuszowa.
 17. Rozpatrzenie skargi P. Marka Materskiego na Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 20. Interpelacje i wolne wnioski.

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 16118551
   
 euro
iso
 
 (C) 2019 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg