Poniedziałek19 Listopada 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Przegląd inwestycji Drukuj
Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni

Trwają prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Weryni. Wykonana została konstrukcja dachu na budynku sali gimnastycznej. Postępują prace murarskie oraz wykonywane są wylewki. W łączniku wykonano strop nad parterem oraz wykonywany jest strop nad przedszkolem. W kolejnych etapach wykonywany będzie dach, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, roboty malarskie i elewacyjne. Inwestycja zostanie zakończona w 2016 r.

DSC_0025_m  DSC_0031_m 

Budowa kanalizacji

Realizowane są inwestycje mające na celu porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Przebudowa kanalizacji polegać będzie na demontażu istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz budowie nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Obecnie na ukończeniu są prace ziemne na ul. Wojska Polskiego, Szopena., Sienkiewicza, Matejki, 22-Lipca, Jana Pawła II, Bytnara a także w rejonie ul. Mickiewicza i Obrońców Pokoju. Rozpoczęto roboty związane z odtworzeniem rozebranych dróg i chodników. Wykonano wiążąca warstwę asfaltu w części odcinków ulic Wojska Polskiego, Matejki i Szopena.

DSC_0003_m  DSC_0019_m 
DSC_0030_m  DSC_0041_m 

Budowana jest kanalizacja sanitarna w Kolbuszowej Górnej etap II, ponadto realizowane jest wymiana i modernizacja węzła higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kolbuszowej Dolnej.

DSC_0012_m  DSC_0013_m 
DSC_0021_m  DSC_0015_m 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to prawie 12,5 mln zł. Gminie Kolbuszowa udzielone zostało dofinansowanie w kwocie 6,4 mln złotych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

ul. Piekarska, ul. Krakowska

W ramach promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przebudowana została kanalizacja ogólnospławna na ul. Piekarskiej. Koszt inwestycji to blisko 55 tys. Kolejne zadanie to wykonanie remontu drogi gminnej za kirkutem na ul. Krakowskiej za ponad 92 tys.

Utwardzenie placu przy ZS nr1

Zakończone zostały prace przy utwardzeniu placu obok budynku Zespołu Szkół nr1 w Kolbuszowej wartość inwestycji wyniosła prawie 15 tys. złotych.

Chodnik ul. Kolejowa

Wykonano remont chodnika o długości ok. 90 metrów bieżących na ul. Kolejowej. Chodnik wykonano na odcinku od Przedszkole nr 3 do oddziału Nefrologii i Dializoterapii. Koszt remontu to kwota 20 tys. złotych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Statystyka

gości: 15693092
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg