Poniedziałek19 Listopada 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA PROPOZYCJI OPERACJI PLANOWANYCH do realizacji w latach 2016-2020 Drukuj
07.09.2015.
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” przystępuje do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020. Zapraszamy do składania propozycji operacji planowanych do realizacji w latach 2016-2020.

Planowany obszar realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obejmuje Gminy: Baranów Sandomierski, Bojanów, Dzikowiec, Gorzyce, Grębów, Janów Lubelski, Kolbuszowa, Modliborzyce, Nowa Dęba, Potok Wielki, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany.

 Propozycje operacji mogą zgłaszać osoby fizyczne, firmy, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne (Gminy, Szkoły, Ośrodki Kultury itp.) planujące realizację operacji na terenie wymienionych wyżej Gmin lub planujące realizację operacji na rzecz mieszkańców tych gmin.

 Zgłoszone propozycje operacji pozwolą nam na lepsze przygotowanie Strategii oraz uwzględnienie Państwa potrzeb w tym dokumencie.

 W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na realizację operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz przyczyniających się do:

 a) podnoszenia wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi

i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury,

 b) wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich,

 c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu,

 d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich  i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego,

 e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

 Propozycje operacji można zgłaszać listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w terminie do 23 września 2015 roku.

 Jednocześnie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju oraz przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

 

Dodatkowe informacje udziela:

 Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

 ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba

 tel. 015 814 21 97   e-mail:

 www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

doc Karta operacji PO RYBY 2014 - 2020

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Statystyka

gości: 15693246
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg