Poniedziałek18 Marca 2019. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Fundusze europejskie dla mieszkańców na rozwój lokalny - konsultacje społeczne dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszarów wiejskich (PROW 2014  2020) Drukuj
31.08.2015.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" zaprasza na spotkania konsultacyjne dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) obszaru gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów w ramach oddolnego podejścia LEADER. Zaproszenie kierujemy do mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów gmin, instytucji kultury, grup nieformalnych np. KGW.

Spotkania w Kolbuszowej, które odbędą się w dniach 01 i 29 września oraz 16 i 27 października 2015 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu (stadion) o godz. 17.00 (szczegóły w poniższej tabeli). Konsultacje dotyczyć będą analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a na końcu określeniu celów Lokalnej Strategii Rozwoju. Czekamy na Państwa pomysły i propozycje, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju. Zachęcamy także do pracy w zespole pracującym nad strategią. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach pod numerem telefonu 17 2271 449 lub mailowo na adres:

Konsultacje społeczne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 – 2020), działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”.

pdf Harmonogram spotkań

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Statystyka

gości: 15884162
   
 euro
iso
 
 (C) 2019 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg