Poniedziałek24 Września 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

XII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Drukuj
20.08.2015.
W dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 08.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym w roku 2014/2015 w placówkach prowadzonych przez gminę Kolbuszowa.
 6. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Kolbuszowa za I półrocze 2015r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dzikowiec a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Dzikowiec w miejscowości Kopcie do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mielcu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2012 terenu pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu eksploatacji surowców i produkcji ceramiki budowalnej w Kupnie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie targowiska miejskiego przy ul. Zielonej w Kolbuszowej”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Kupnie stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu zabudowanej oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Mickiewicza.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXIX/335/12 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Kolbuszowa na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXXV/406/13 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie podziału Gminy Kolbuszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 21. Interpelacje i wolne wnioski.

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 15541415
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg