Piątek16 Listopada 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Barszcz Sosnowskiego Drukuj
22.07.2015.
W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi masowego występowania rośliny gatunku – Barszcz Sosnowskiego, proszę o utrzymanie swoich nieruchomości wolnych od tego chwastu.

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną okazałą – osiąga wysokość do 5 m. Wskutek kontaktu człowieka z rośliną bez stosownego zabezpieczenia powstają trudno gojące się rany, po których blizny pozostają na lata. Ponadto, niebezpieczne jest również przebywanie w jej otoczeniu, szczególnie w silnie nasłonecznione dni. Roślina ta wydziela lotne olejki eteryczne, których wdychanie może powodować zawroty głowy, wymioty, a nawet zaburzenia świadomości.

Szanowni Państwo, Barszcz Sosnowskiego najczęściej występuje nad brzegami cieków wodnych w zbiorowiskach ziołoroślinnych, na przydrożach, na nieużytkach i obrzeżach lasów. Roślina ta zalicza się do gatunków inwazyjnych, posiada wyjątkową łatwość rozprzestrzeniania się, powodując zubożenie flory rodzinnej. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, proszę właścicieli nieruchomości o objęcie miejsc ewentualnego występowania tej rośliny stałym nadzorem i prowadzenie działań mających na celu jej wyeliminowanie.

Ze względu na mocno rozbudowany system korzeniowy, w obecnej chwili nie ma skutecznego preparatu, który pozwoliłby usunąć ją ze środowiska. W tym celu niezbędne jest wykonywanie systematycznego (3-4 razy w roku) koszenia w fazie jej wzrostu. Z uwagi na bezpieczeństwo, w trakcie prowadzenia wskazanych zabiegów należy korzystać ze szczelnej odzieży wykonanej z materiałów syntetycznych. Najlepszym jednak rozwiązaniem jest zlecenie prac firmie specjalizującej się w tego typu usługach.

O każdym przypadku stwierdzenia występowania tej rośliny proszę o powiadomienie Sołtysa wsi, Przewodniczącego osiedla lub pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, pok. 2, tel. 17 2271 333 wew. 340.

Z poważaniem,
Burmistrz Kolbuszowej

 

 
 
 
 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Statystyka

gości: 15686439
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg