Piątek16 Listopada 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Przegląd inwestycji Drukuj
15.07.2015.
Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni

Postępują prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Weryni. Inwestycja zostanie zakończona w 2016 r.

Wykonana została konstrukcja dachu na budynku sali gimnastycznej. Trwają prace murarskie oraz ocieplanie fundamentów przy budynku przedszkola. W łączniku wykonano strop nad parterem. W kolejnych etapach wykonywane będą tynki wewnętrzne i zewnętrzne, roboty malarskie i elewacyjne.

W dobudowanej części znajdować się będzie sala gimnastyczna o wymiarach 12m x 24 m z zapleczem szatniowo – sanitarnym zlokalizowanym w łączniku oraz przedszkole.

DSC_0168_m  DSC_0173_m 
DSC_0174_m   DSC_0178_m
DSC_0004_m  DSC_0008_m 

Budowa kanalizacji

Realizowane są inwestycje mające na celu porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Przebudowa kanalizacji polegać będzie na demontażu istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz budowie nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na koniec września przewidziano zakończenie następujących zadań:

  • przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ulic Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej,
  • budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej etap II,
  • ponadto realizowane jest wymiana i modernizacja węzła higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kolbuszowej Dolnej.

Natomiast na koniec października przewidziano wykonanie następujących prac:

  • przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów i ul. Jana Pawła II na system kanalizacji rozdzielczej,
  • przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. 22-go Lipca na system kanalizacji rozdzielczej.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to prawie 12,5 mln zł. Gminie Kolbuszowa udzielone zostało dofinansowanie w kwocie 6,4 mln złotych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

DSC_0108_m  DSC_0116_m 
DSC_0134_m  DSC_0142_m 
DSC_0143_m  DSC_0155_m 

Ponadto wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace przy przebudowie kanalizacji ogólnospławnej na ul. Piekarskiej. Koszt inwestycji to blisko 55 tys. Kolejne zadanie to remont drogi gminnej za kirkutem na ul. Krakowskiej za ponad 92 tys.

Środki pochodzą z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

DSC_0040_m  DSC_0042_m 
DSC_0071_m   DSC_0075_m
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Statystyka

gości: 15686519
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg