Piątek16 Listopada 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Oświadczenie Barbary Bochniarz - Sekretarza Kolbuszowej Drukuj
22.05.2015.
Zgodnie z przepisem art. 3 Ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130 z 1978 roku z późn. zm), jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanowić, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Wzory symboli, ustanawiane są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.

Wzory symboli, wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Przepis nie wskazuje wprost konieczności opiniowania sztandaru. Niemniej jednak Gmina zwróciła się o opinię do Komisji Heraldycznej pomimo tego, że na projekcie sztandaru znajduje się herb Kolbuszowej zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną oraz godło Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z dużym natłokiem spraw wyborczych, oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za opóźnienie związane z niedopełnieniem formalności przy procedurze przyjmowania sztandaru Kolbuszowej. Niezbędne czynności mające na celu uregulowanie przedmiotowej sprawy są obecnie finalizowane.

Z poważaniem
Sekretarz Kolbuszowej
Barbara Bochniarz

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Statystyka

gości: 15686556
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg