Piątek16 Listopada 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Przegląd inwestycji Drukuj
Budowa chodnika w miejscowości Kupno

Zakończono I etap budowy chodnika w miejscowości Kupno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Długość wybudowanego chodnika to 300 metrów. Zakres prac obejmował zakrycie istniejącego rowu przydrożnego oraz przebudowę zjazdów indywidulanych i publicznych.
2m  3m

  Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni

Kontynuowane są prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Weryni. W dobudowanej części znajdować się będzie sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo – sanitarnym zlokalizowanym w łączniku oraz przedszkole.
Obecnie trwają roboty stanu surowego. W budynku przedszkola wykonywane są fundamenty, oraz strop nad parterem łącznika. Przebudowana została sieć kanalizacyjna i przyłącz wodociągowy. Planowany termin ukończenia inwestycji to koniec czerwca 2016 roku.

4m  5m  6m 

Budowa kanalizacji

Ruszyły roboty związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Obecnie roboty prowadzone są na ul. Popiełuszki oraz Kolbuszowej Górnej.

W ramach inwestycji zostanie:

  • przebudowana kanalizacja ogólnospławna w zlewni ulic Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej
  • wybudowana kanalizacja sanitarna w Kolbuszowej Górnej - etap II
  • wymiana i modernizacja węzła higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kolbuszowej Dolnej.

Ponadto w ramach projektu przebudowana zostanie kanalizacja ogólnospławna w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej oraz w rejonie ul. 22-go Lipca. Inwestycje zrealizowane zostaną w 2015.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

7m  8m  9m 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Statystyka

gości: 15686546
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg