Poniedziałek19 Listopada 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa Drukuj
05.05.2015.
Z uwagi na liczne informacje przekazywane przez media lokalne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy informuję, że do postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych przystąpiło Konsorcjum ASA oraz Zakład Komunalny Sp. z o.o. z/ s w Sokołowie Małopolskim.

Z przedłożonych ofert oraz przeprowadzonej procedury przetargowej wybrana została jako najkorzystniejsza oferta Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z/ s w Sokołowie Małopolskim opiewającą na kwotę 1 668 600,00 zł , niższą o 291600,00 zł od oferty złożonej przez Konsorcjum ASA.

Od wyboru tej oferty, Konsorcjum ASA złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie co uniemożliwiło podpisanie umowy z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z/ s w Sokołowie Małopolskim.

Mając świadomość, że usługa zagospodarowania odpadów musi być kontynuowana w sposób ciągły, Gmina musiała zawrzeć stosowną umowę z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Sokołowie Małopolskim w trybie zamówienia z wolnej ręki, od czego również Konsorcjum ASA złożyło odwołanie. W tej sprawie Krajowa Izba Odwoławcza wydała ustnie wyrok, jednak do dnia dzisiejszego nie wpłynął on wraz z uzasadnieniem do Urzędu Miejskiego.

Informuję, że w dniu 4 maja 2015 r. odbyła się rozprawa przeprowadzona przez Krajową Izbę Odwoławczą w Warszawie, zakończona ogłoszeniem wyroku, w którym orzeczono o oddaleniu odwołania złożonego przez Konsorcjum ASA, tym samym uznając za prawidłowy wybór dokonany przez Gminę Kolbuszowa.

W związku z powyższym, w dniu 5 maja 2015 r. podpisałem w imieniu Gminy Kolbuszowa umowę na okres 15 m-cy z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z/ s w Sokołowie Małopolskim, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa.

Wszystkich dotkniętych tą sytuacją przepraszam, ale nie mogłem pozwolić, aby zagospodarowanie przedmiotowych odpadów w naszej Gminie odbywało się po zawyżonych cenach, co w konsekwencji prowadziłoby w niedalekiej przyszłości do podwyżek z tytułu opłat za ich odbiór i zagospodarowanie.

 

Burmistrz Kolbuszowej

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 15693200
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg