Poniedziałek19 Listopada 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

10 lat Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej Drukuj
23.04.2015.
W dniu 21 kwietnia 2015 roku miała miejsce uroczystość obchodów 10-lecia funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej. Placówka przygotowana początkowo dla 30 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym z terenu Powiatu kolbuszowskiego w roku 2013 została poszerzona o kolejne 10 miejsc, poprzez wybudowanie nowego budynku pomocniczego.

Kierownik placówki Pan Daniel Jakubowski przedstawił w pokazie multimedialnym 10 lat istnienia placówki, osiągnięcia, sukcesy i trudne chwile oraz liczne sukcesy w rehabilitacji społecznej i zawodowej swoich podopiecznych. Wskazał również na konieczność poszerzenia placówki poprzez tworzenie filii w poszczególnych gminach.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego dla osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a jej głównym celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych wobec niego działań i spodziewanych efektów. Zajęcia na warsztatach odbywają się przez siedem godzin dziennie w każdy dzień powszedni. Obecnie placówka dysponuje 8 pracowniami terapii zajęciowej, które umożliwiają uczestnictwo w zajęciach 40 osobom niepełnosprawnym, rozwijając ich umiejętności w zakresie obróbki drewna, gastronomii, gobelinu i haftu, malarstwa, rękodzieła artystycznego, zdobnictwa, obsługi sprzętu komputerowego czy też nauki pisania i czytania. Uczestnicy otrzymują miesięcznie środki finansowe w ramach tzw. treningu ekonomicznego, a ich wysokość jest zależna od systematyczności uczęszczania na zajęcia oraz zaangażowania w pracę. Pobyt w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest bezpłatny, a większość osób ma zapewniony dojazd warsztatowym busem. Warsztaty to też integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem poprzez udział w licznych wycieczkach krajoznawczych, turnusach rehabilitacyjnych, szkoleniach oraz zajęciach sportowych takich jak nauka pływania czy Nordic Walking.

W uroczystości udział wzięli: J.E. Biskup Edward Białogłowski, Księża – Dyrektor Caritas Stanisław Słowik, ks. dziekan Jan Pępek, Proboszcz ks. Lucjan Szumierz, Proboszcz ks. Michał Bator, ks. Piotr Potyrała, sekretarz Caritas s. Joanna Smagacz. Poseł Chmielowiec Zbigniew, Starosta Józef Kardyś, Burmistrz Jan Zuba, Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek, Dyrektor PFRON Maciej Szymański, Wójtowie Ela Wróbel, Władysław Grądziel, Dyrektor Banku Żywności Dorota Jęczmienionka, Dyrektor ZSS Marzena Mytych, Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Elżbieta Mikołajczyk, Kierownik PCPR Kasia Chudzik, Dyrektor PUP Elżbieta Kapusta, Dyrektor DPS Zbigniew Lubera, Dyrektor MDK Wiesław Sitko, ESS –MED Ewa i Marian Stąporowie, Radni Powiatu Krzysztof, Sochacki, kierownicy MGOPS, kierownicy WTZ i ŚDS - Lidia Sohań, Ula Rymut, Krzysztof Baran, Ryszard Sadza, Iza Marondel, Anna Kaczor, Renata Nowak, Anna Marek, Marek Chmielowiec, Stanisław Kubiś oraz Rodzice i Uczestnicy wtz.

GALERIA

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Statystyka

gości: 15693104
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg