Czwartek18 Października 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Karty usług - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Drukuj
Karty usług - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
1.    pdf  Wydawanie decyzji o środowiskach uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  
doc Załącznik
2.    pdf

 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

doc Załącznik

3.    pdf  Wydanie nakazu wykonania czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko
4.  pdf  Postępowanie w sprawie usunięcia przez posiadacza odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
5.  pdf  Informacja o wyrobach zawierających azbest i sposobach wykorzystania    
doc Załącznik
6.  pdf  Postępowanie w sprawie uregulowania stanu wody na gruncie
7.  pdf  Ugody w sprawie zmian stanu wody na gruncie
8.  pdf  Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 

Statystyka

gości: 15648947
Odwiedza nas 1 gość
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg