Czwartek18 Października 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Karty usług - Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Drukuj
 Karty usług - Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
1. pdf  Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu indywidualnego (publicznego) do drogi gminnej         doc Załącznik        
2. pdf

  Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

doc Załącznik

3.   pdf

  Zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklamy

doc Załącznik

4. pdf

  Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrony dróg

doc Załącznik

5.  pdf

  Decyzja o warunkach zabudowy

doc Załącznik

doc Załącznik

doc Załącznik

6.  pdf  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     doc Załącznik
7.   pdf

  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

doc Załącznik

8.  pdf

  Przyznanie dodatku mieszkaniowego

doc Załącznik

doc Załącznik

9.  pdf

   Udzielenie zgody na modernizację lokalu mieszkalnego samodzielnie przez najemcę na jego koszt

doc Załącznik

10. pdf

  Wynajem lokali mieszkalnych

doc Załącznik 

doc Załącznik

doc Załącznik

11.  pdf

  Przywrócenie tytułu prawnego

doc Załącznik

doc Załącznik

12.  pdf

  Rozpatrywanie wniosków o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego

doc Załącznik

doc Załącznik

13.  pdf

 Kierowanie do zawarcia umowy najmu z tytułu realizacji wyroku sądowego zobowiązującego Gminę Kolbuszowa do dostarczenia lokalu zamiennego lub socjalnego

doc Załącznik

14.   pdf

 Zamiana i wzajemna zamiana lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Kolbuszowa

doc Załącznik

doc Załącznik

15.
pdf

  Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy

doc Załącznik

doc Załącznik

doc Załącznik

 16.  pdf

  Dodatek energetyczny

 doc Załącznik 

 

Statystyka

gości: 15649937
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg