Czwartek18 Października 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Karty usług - Urząd Stanu Cywilnego Drukuj
 Karty usług - Urząd Stanu Cywilnego
1.
Zgłoszenie urodzenia dziecka
2.
Zgłoszenie zgonu
3.

Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

pdf Załącznikpdf Załącznik

pdf Załącznik

4.
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
5.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

pdf Załącznik

6.

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

pdf Załącznik

7.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

pdf Załącznik

8.
Odtworzenie aktu stanu cywilnego
9.
Szczególne wypadki rejestracji stanu cywilnego
10.
Oświadczenie o zmianie imienia dziecka
11.
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
12.
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
13.
Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
14.
Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
15.
Akt małżeństwa - przyjecie oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem USC
16.
Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
17.
Zmiana imienia i nazwiska
18.
Uznanie wyroków zagranicznych
 

Statystyka

gości: 15649730
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg