Poniedziałek19 Listopada 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa Drukuj
30.09.2011.
W ostatnim okresie, na terenie naszej Gminy zaobserwowano nasilenie się zjawiska pozbywania się odpadów komunalnych poprzez pozostawianie ich obok pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Pragnę zwrócić uwagę, że działanie takie nie jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem i zagrożone jest karą grzywny.

Nadmieniam, że Właściciel nieruchomości nie może wykonać obowiązku pozbycia się odpadów komunalnych w sposób inny niż poprzez zawarcie umowy z właściwym Podmiotem Gospodarczym o świadczenie w tym zakresie usług, zapłacenie za ich wykonanie i udokumentowanie tego przez okazanie właściwym służbom umowy i dowodów płacenia za te usługi.

Proceder pozbywania się odpadów niezgodnie z przepisami, stanowi zagrożenie sanitarne, oraz zaśmieca i szpeci środowisko stąd podległe mi służby podjęły zdecydowane działania, łącznie z nakładaniem wysokich kar grzywny, które mają na celu wyeliminowanie tego typu praktyk. Apeluję do wszystkich mieszkańców naszej gminy o włączenie się do działań mających na celu utrzymanie na wysokim poziomie czystości i porządku w naszej gminie.  

Burmistrz Kolbuszowej 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 15693201
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg