Niedziela16 Czerwca 2019. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Dane teleadresowe Drukuj

Gmina Kolbuszowa

ul Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. cen. (17) 22 71 333

fax. (17) 22 72 939

NIP: 814-15-76-232

REGON: 690581666

Urząd Miejski w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. cen. (17) 22 71 333, 744 42 38

fax. (17) 22 72 939

NIP: 814-10-02-318

REGON: 000524677

czynny w godzinach:

poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek- piątek 7:30 - 15:30

Internet: www.kolbuszowa.pl

e-mail:

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

 
Władze gminy

Burmistrz - Jan Zuba, e-mail:

Burmistrz Kolbuszowej przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 12:00 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej 

Z-ca Burmistrza - Marek Gil, e-mail:

Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Aleksander Wilk 

   e-mai:  

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje strony w każdy wtorek w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. Przewodniczący dyżuruje w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, październik we wtorki w godzinach od 9.00 do 11:00 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej (pokój nr 17).
(Tel. kontaktowy 698 609 070)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej -Józef Fryc
e-mail:

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje strony w miesiącach: luty, maj, sierpień, listopad we wtorki w godzinach 9:00 do 11:00 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej (pokój nr 17).
(Tel. kontaktowy 601 893 388)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Kluza
e-mail:

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje strony w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień  we wtorki w godzinach 9:00 do 11:00 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej (pokój nr 17).
(Tel. kontaktowy 69601 542 486)

Sekretarz - Barbara Bochniarz e-mail:
Skarbnik - Stanisław Zuber e-mail:

 

Wydział, Jednostka
Nr pokoju Nr telefonu

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kierownik referatu

Kazimierz Kret

 2

2271 333

wew. 340

Urząd Stanu Cywilnego

(metryki urodzenia, akty zgonu, śluby)

e-mail:

3

2271 513

2271 333

wew. 126

Informatyk

Lucjan Maciąg

e-mail:

Jan Wiącek,

e-mail:

4

2271 333

wew. 156

Kasa Urzędu

czynna z przerwą 11:00 - 12:00

5

2271 333

wew. 124

Komenda Hufca ZHP
6

2271 333

wew. 123

Ewidencja ludności,

wydawanie dowodów osobistych

e-mail:

7

2272 583

2271 333

wew. 121

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

e-mail:

12
2274 787

Z-ca Burmistrza Kolbuszowej

Marek Gil

e-mail:

11
2270 330
Sekretariat Kancelaria Urzędu
13
2271 333

Sekretarz Kolbuszowej

Barbara Bochniarz

e-mail:

10
2271 334
Sprawy OC, Wojskowości, OSP, Kadry
14

2271 333

wew. 235

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Kierownik referatu

Tadeusz Serafin

(gosp. ziemią i nieruchomościami,

umowy dzierżawy, sprzedaż gruntów)

e-mail:

15

2271 333

wew. 234

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Wilk 

e-mail:

15
2272 500
Biuro Rady
16

2271 333

wew. 231

Inspektor ds. Oświaty
18

2271 333

wew. 230

Promocja Gminy

e-mail:

18

2271 333 wew. 230


 

Straż Miejska

e-mail:

19

2271 333

wew. 229


 

Audytor wewnętrzny

Jacek Mroczek

e-mail:

20

2271 333

wew. 330

Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasta i Gminy

Kierownik referatu

Janusz Durak

21

2271 333

wew. 350

Referat Inwestycji Gminnych

Kierownik referatu 

Wiesław Szepieniec

23

2271 333

wew. 349

Ewidencja Działalności Gospodarczej

(dodatki mieszk., sprawy mieszkań)
24

2271 333

wew. 348

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,

Plany Zagosp. Przestrzennego
25

2271 333

wew. 344

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Kierownik referatu

Elżbieta Lis

(drogi, gospodarka komunalna)

26

2271 410

2271 333

wew. 347

Referat Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Kolbuszowej

Stanisław Zuber

e-mail:

27

2270 693

2271 333

wew. 346

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość

28

2271 333

wew. 345

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość

29

2271 333

wew. 342

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość

29A

2271 333

wew. 343

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatki

e-mail:
 

30
2271 333      wew. 341

Budynek przy ul. Piekarskiej 15

   

Wydział, Jednostka    

Nr pokoju Nr telefonu  
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kierownik referatu

Kazimierz Kret

 

(gospodarka odpadami komunalnymi)

  2272 222    

 Kasa

czynna z przerwą 11:00 - 12:00

   2272 222
 

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 16118425
   
 euro
iso
 
 (C) 2019 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg