Poniedziałek19 Listopada 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Bezpłatny odbiór od mieszkańców gminy Kolbuszowa odpadów niebezpiecznych z zawartością azbestu (eternitu) Drukuj
23.01.2013.
Burmistrz Kolbuszowej informuje mieszkańców Gminy Kolbuszowa, że w roku bieżącym po przeprowadzeniu przetargu zostanie uruchomiony bezpłatny odbiór odpadów niebezpiecznych z zawartością azbestu. Odbiór będzie odbywał się zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbuszowa. Odpady te winny być zdemontowane przez Firmy mające stosowne zezwolenie, spakowane na paletach typu „europaleta” ( 1200 x 800 x 144, obciążenie do 1000 kg ) i zabezpieczone folią.

W przypadku otrzymania dotacji środki na ten cel będą pochodzić:

  • w 50 % z NFOŚiGW w Warszawie
  • w 35 % z WFOŚiGW w Rzeszowie
  • w 15 % środki własne
Odbiór przedmiotowych odpadów będzie trwał do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w danym roku na ten cel.

Właściciel posiadających odpady zawierające azbest, winien złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa. Wnioski są dostępne w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr pokoju 2 w godzinach urzędowania, jak również można pobrać ze strony www.kolbuszowa.pl , zakładka pliki do pobrania - ochrona środowiska.
Burmistrz Kolbuszowej
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 15693167
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg