Czwartek18 Października 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Karty usług - Referat Finansowo - Budżetowy Drukuj
Karty usług - Referat Finansowo - Budżetowy
1.  Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych
2. Wydanie decyzji w sprawie ulg podatkowych w podatku od środków transportowych
3.  Podatek leśny
4.

Podatek od nieruchomości

pdf Załącznik 1

pdf Załącznik 2

5. Podatek rolny
6. Ulga inwestycyjna
7.

Ulga z tytułu nabycia gruntów

8. Ulga żołnierska
9. Zaległości podatkowe – podatek rolny, leśny i od nieruchomości
10. Wydanie zaświadczeń dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz o wysokości zaległości podatkowych
11. Zwrot nadpłat podatków i opłat
12. Zwrot opłaty skarbowej
13.  Wystawianie faktur VAT
 

Statystyka

gości: 15650137
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg