Czwartek18 Października 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Karty usług - Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Drukuj
Karty usług - Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 
1.

Użyczenie nieruchomości – zawarcie kolejnej umowy użyczenia              doc Załącznik
2.

Dzierżawa nieruchomości gruntowych     doc Załącznik
3.

Rezygnacja z dzierżawy nieruchomości gruntowych
4.

Dzierżawa nieruchomości gruntowych – zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy na okres do 3 lat
5.

Dzierżawa nieruchomości gruntowych – zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
6.

Najem nieruchomości
7.

Najem nieruchomości – zawarcie kolejnej umowy najmu na rzecz dotychczasowego najemcy na okres do 3 lat
8.

Rezygnacja z najmu nieruchomości
9.

Rezygnacja z użyczenia nieruchomości
10.

Najem nieruchomości- zawarcie kolejnej umowy najmu   
11.

Użyczenie nieruchomości
12.

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
13.
pdf
 Czasowe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane 
14.

Nabycie nieruchomości  doc Załącznik

doc Załącznik

15

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości doc Załącznik
16.

Wniosek o zmianę terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa   doc Załącznik

doc Załącznik

17.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
18.

Sprzedaż lokali mieszkalnych   pdf Załącznik
19.

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania   doc Załącznik
20.

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz wieczystego użytkowania    doc Załącznik
21.

Sprzedaż nieruchomości    doc Załącznik

doc Załącznik

22.

Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu   pdf Załącznik
23.

Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne     doc Załącznik
24.

Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna)
25.

Ustanowienie służebności gruntowej     doc Załącznik
26. pdf 
  
 Wydanie zezwolenia na utrzymanie psów raz niebezpiecznych                        doc Załącznik
27.

Zamiana gruntów     doc Załącznik
28.

Zgoda na wykreślenie hipoteki z KW
29.

Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości

docZałącznik

30.

Rozgraniczenie nieruchomości    doc Załącznik
31.

Podział nieruchomości- zatwierdzenie podziału nieruchomości                      doc Załącznik
32. pdf   Opiniowanie rocznych plonów łowieckich   doc Załącznik
33. pdf 

 Mediacje w sprawie szkód łowieckich      doc Załącznik

 

Statystyka

gości: 15649737
   
 euro
iso
 
 



(C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg