Czwartek18 Października 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Karty usług - Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Drukuj
 Karty usług - Referat organizacyjny i spraw obywatelskich
1.  Zameldowanie na pobyt stały
2.
 Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy
3.
 Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy
4.

Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt stały
5.

Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
6.

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
7.

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
8.

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
9.

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
10.

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
11.

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
12.

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy
13.

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
14.

Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia czynności materialno – technicznej zameldowania
15.

Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności o pobycie stałym/ czasowym
16.

Udostępnieni danych ze zbioru danych osobowych
17.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A   pdf Załacznik
18.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim   pdf Załącznik
19.

Udostępnieni rejestru wyborców
20.

Dowód osobisty dla osoby małoletniej
21.

Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat
22.

Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach)
23.

Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zgubieniu, zniszczeniu dowodu osobistego
24.

   pdf
 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
25.

Wydanie zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej
26.
 
   pdf
 Zmiana wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
27.

Pisemne potwierdzenie danych o przedsiębiorcach zawartych w ewidencji działalności gospodarczej
28.
 
   pdf
 Wykreślenie wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
29.

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
30.

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
31.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
32.

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na obszarze obejmującym zasięgiem gminę
33.

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze gminy
34.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówka na obszarze gminy lub gmin sąsiadujących
 

Statystyka

gości: 15650099
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg