Niedziela16 Czerwca 2019. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Filtr     Pokaż # 
23.01.2013. Bezpłatny odbiór od mieszkańców gminy Kolbuszowa odpadów niebezpiecznych z zawartością azbestu (eternitu)
18.01.2012. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
04.01.2012. Burmistrz Kolbuszowej informuje, że w dniu 1 stycznia weszła w życie ustawa z 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr. 152, poz. 897)
14.12.2011. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa drogi gminnej nr 104013R ul. Wolska w Kolbuszowej
23.11.2011. Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Przebudowa stawów rybnych w miejscowości Poręby Kupieńskie"
02.11.2011. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPUH "DREWKOL"
17.10.2011. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 14 października 2011 r.
30.09.2011. Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa
31.10.2010. Uchwała nr LVIII/636/10 Rady Miejskiej z dnia 24.VIII 2010 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kolbuszowa na lata 2010-2010 z perspektywą do roku 2032
30.11.2009. Obwieszczenie: Budowa elektrowni wiatrowej o łącznej maksymalnej docelowej mocy 2000 kW
01.08.2008. Uwaga Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa - bezpłatny odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych
13.09.2007. Sprzątamy świat, sprzątamy Kolbuszową!
03.04.2007. Wiosenne wypalanie traw
24.10.2006. Zarządzenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia...
24.10.2006. Zarządzenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 16118493
   
 euro
iso
 
 (C) 2019 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg