Poniedziałek24 Września 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Ogłoszenia
Filtr     Pokaż # 
18.05.2015. Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: Budowa Oświetlenia ulicznego ul. Partyzantów w Kolbuszowej
14.05.2015. Lista kandydatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej.
06.05.2015. Ogłoszenie w sprawie zasad powołania członków Gminnej Rady Sportu, ustalenia jej składu oraz regulaminu działania
05.05.2015. Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa
29.04.2015. Obwieszczenie - STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: AB.6747.4.1.2015 na wniosek Burmistrza Kolbuszowej, z dnia 09.04.2015 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowa w Kolbuszowej w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa,
23.04.2015. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w 2015 roku
23.04.2015. Zawiadomienie w sprawie spisu osób uprawnionych do usziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.05.2015r.
22.04.2015. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
20.04.2015. IX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
14.04.2015. Ogłoszenie w sprawie użyczenia terenu pod ORGÓDKI GASTRONOMICZNE" - rynek Kolbuszowski na sezon letni 2015
13.04.2015. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa"
10.04.2015. Komunikat Burmistrza Kolbuszowej w sprawie ćwiczebnego uruchomienia syren alarmowych
09.04.2015. Straż Miejska - Informacja
07.04.2015. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji dla zamierzenia budowlanego pn:"Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i ułożenie kabla światłowodowego nr OTK_01; OTK_02; OTK_151 i OTK_152 w relacji...
02.04.2015. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia III zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2004 Terenu Rynku wraz z otoczeniem w mieście Kolbuszowa
26.03.2015. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Żeromskiego w Kolbuszowej
24.03.2015. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
20.03.2015. VIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
19.03.2015. Obwieszczenie w sprawie wniesienia odwołania od decyzji z 18.02.2015r. Nr D/I/1/15 dotyczącej udzielenia Burmistrzowi Kolbuszowej pozwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n.: "Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Świerczowie"
18.03.2015. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.03.2015. Rekrutacja dzieci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Gminie Kolbuszowa
04.03.2015. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i ułożenie kabla światłowodowego nr OTK_01
03.03.2015. Komunikat - opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania
03.03.2015. Przewozy Regionalne - nowe ceny biletów
27.02.2015. Informacja o nowych dowodach osobistych
23.02.2015. Obwieszczenie - STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA o wydaniu decyzji Nr D/I/1/14 z dnia 18.02.2015 (znak sprawy: AB.6747.1.1.2014) dla Burmistrza Kolbuszowej o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Świerczowie
19.02.2015. VII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
17.02.2015. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
17.02.2015. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon ul. Topolowej (obecnie ul. Topolowa i ul. Św. Brata Alberta) i ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej
05.02.2015. Odpady komunalne - Informacja dla mieszkańców budynków wielolokalowych
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»
Pozycje: 61 - 90 z 1048

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 15541431
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg