Poniedziałek24 Września 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Ogłoszenia
Filtr     Pokaż # 
21.01.2014. Zawiadomienie o zamiarze budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Świerczowie
17.01.2014. Zawiadomienie o zamiarze przebudowy drogi Nr 10 3988 R (ul. Żytnia w Kolbuszowej)
15.01.2014. XLIX sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
14.01.2014. Zwrot podatku akcyzowego
14.01.2014. XLVIII sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
10.01.2014. Burmistrz Kolbuszowej informuje na okres 21 dni o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej oraz położonej w Porębach Kupieńskich przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
09.01.2014. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza otwarty nabór wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu usuwania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
09.01.2014. Bezpłatny odbiór od mieszkańców gminy Kolbuszowa odpadów niebezpiecznych z zawartością azbestu (eternitu)
03.01.2014. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 o nazwie KOB3302_D wraz z wewnętrzną linią zasilająca elektryczną
02.01.2014. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
02.01.2014. Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami
24.12.2013. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa na rok 2014
20.12.2013. Modyfikacja treści SIWZ wraz z załącznikami do przetargu: Zakup i dostawa materiałów biurowych w 2014 r. dla Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej
18.12.2013. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza otwarty konkurs ofert dla oragnizacji prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w 2014 roku
16.12.2013. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Skablowanie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia (nN) na skrzyżowaniu z linią 400 kV Rzeszów Tarnów/Tucznawa
16.12.2013. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Nowe Miasto w Kolbuszowej
12.12.2013. XLVI sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
11.12.2013. Informacja o dodatku energetycznym
09.12.2013. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
28.11.2013. Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej
27.11.2013. Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
26.11.2013. Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
25.11.2013. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej
22.11.2013. XLV sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
18.11.2013. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa
15.11.2013. Zwrot kosztów zakupu podręczników
12.11.2013. Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej
12.11.2013. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
08.11.2013. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOLBUSZOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014
07.11.2013. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zielona, Targowa
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»
Pozycje: 271 - 300 z 1048

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 15541474
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg