Poniedziałek24 Września 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Ogłoszenia
Filtr     Pokaż # 
26.05.2014. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2012 terenu pod budownictwo usługowe w miejscowości Przedbórz
23.05.2014. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w 2014 roku
16.05.2014. RGKiB.6733.7.2014 - Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Elektryfikacja linii kolejowej nr 71 Ocice - Rzeszów w ramach zadania: Modernizacja linii kolejowej Rzeszów - Warszawa przez Kolbuszową
16.05.2014. Informacja w sprawie użyczenia rynku kolbuszowskiego pod "Punkty Gastronomiczne"
15.05.2014. LIII sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
15.05.2014. Obwieszczenie w sprawieustalenia likalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa budynku usługowego na nieczystości ciekłe lub lokalnej oczyszczalni ścieków bytowych i parkingu oraz budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej
14.05.2014. Ogłoszenie o obowiązku wniesienia II raty "opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2014
13.05.2014. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego pod nazwa: I) założenie Plebańskie: (budynek plebani z Ostrów Tuszowskiech, budynek spichlerza z Boguchwały, budynek stodoły z Majdanu Królewskiego, budynek z tajni z Bud Łańcuckich wraz z ustepem przy budynku, budynek dom parafialny z Książnic, budynek gospodarczy z Książnic wraz z ust
12.05.2014. Zawiadomienie o spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego
09.05.2014. Informacja dotycząca użyczenia terenu pod PUNKTY GASTRONOMICZNE" na rynku
09.05.2014. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z dwoma przyłączami gazu średniego ciśnienia do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
09.05.2014. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego
08.05.2014. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Elektryfikacja linii kolejowej nr 71 Ocice-Rzeszów w ramach zadania: Modernizacja linii kolejowej Rzeszów - Warszawa przez Kolbuszową
08.05.2014. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: Rozbudowa sieci wodociągowej
08.05.2014. Burmistrz Kolbuszowej informuje na okres 21 dni o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz położonych w Świerczowie i położonej w Przedborzu przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
08.05.2014. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej wraz z przebudowa zajazdu z drogi powiatowej nr 1215R Werynia - Kłapówka oraz budowa miejsc postojowych i chodnika
06.05.2014. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku programu zdrowotnego "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa"
30.04.2014. Informacja o godzinach pracy urzędu
30.04.2014. Losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych
29.04.2014. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celi publicznego pod nazwą: Budowa odcinka w miejscowości Kupno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej
29.04.2014. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa budynku usługowego ochrony zdrowia i opieki społecznej, zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub lokalnej oczyszczalni ścieków bytowych, parkingu oraz dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej
28.04.2014. Obwieszczenie o wydanie decyzji o brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej" na środowisko
28.04.2014. Informacja o dodatku energetycznym
23.04.2014. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej"
23.04.2014. LII sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
17.04.2014. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie intniejących obiektów FPHU "DREWKOL" Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno - magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
17.04.2014. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 627 m3/d w miejscowości Widełka
16.04.2014. Sprawozdanie z Realizacji Program Współpracy Miasta i Gminy Kolbuszowa z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok
14.04.2014. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w 2014 roku
14.04.2014. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»
Pozycje: 211 - 240 z 1048

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 15541447
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg