Poniedziałek24 Września 2018. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Ogłoszenia
Filtr     Pokaż # 
18.07.2014. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa obcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
17.07.2014. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłaczami do punktów rekreacyjno-pomiarowych dla budynków: jednorodzinnego i usługowego
16.07.2014. Ogłoszenie w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży: Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kolbuszowa w 2014 roku
15.07.2014. LV sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
04.07.2014. NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH
02.07.2014. Zamknięcie mostu na rzece Nil
27.06.2014. Zniżki dla rodzin wielodzietnych w Gminie Kolbuszowa
27.06.2014. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
26.06.2014. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego pod nazwą: Rozbubowa sieci wodociągowej
18.06.2014. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Werynia - Podlesie Werńskie etap II
18.06.2014. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa. przebudowa i rozbudowa sieci i przykanalików kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci i przyłączy wodociągowych w rejonie ul. Zielona, Targowa, Piłsudskiego i Niecała w Kolbuszowej
18.06.2014. LIV sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
17.06.2014. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa części budynku Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Kolbuszowej
13.06.2014. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej
09.06.2014. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa budynku usługowego ochrony zdrowia i opieki społecznej, zbiornika bezodpływowego na nieruchomości ciekłe lub lokalnej oczyszczalni ścieków bytowych i parkingu oraz budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej (działka nr ew. 467)
09.06.2014. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego
09.06.2014. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa chodnika w miejscowości Kupno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej
05.06.2014. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w 2014 roku
04.06.2014. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i zasileniami energetycznymi w Zarębkach i Kolbuszowej Dolnej, planowanego do realizacji w części na terenie kolejowym zamkniętym
03.06.2014. Obieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Werynia - Podlasie Weryńskie etap II
03.06.2014. Obieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci i przykanalików kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci oraz przyłączy wodociągowych w rejonie ul. Zielona, Targowa, Piłsudskiego i Niecała w Kolbuszowej
03.06.2014. Obieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z dwoma przyłączami gazu średniego ciśnienia do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
03.06.2014. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę
03.06.2014. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w najem
29.05.2014. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1215R oraz budowa miejsc postojowych i chodnika
29.05.2014. Burmistrz Kolbuszowej informuje na okres 21 dni o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej Górnej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonych w Kolbuszowej Dolnej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym
28.05.2014. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej
27.05.2014. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa części budynku Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Kolbuszowej
26.05.2014. Modyfikacja treści SIWZ wraz z załącznikami do przetargu: Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na system kanalizacji rozdzielczej oraz przebudowa ulicy Władysława Reymonta w Kolbuszowej na odcinku o długości 160,50 mb.
26.05.2014. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2012 terenu pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego Kolbuszowej Górnej
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»
Pozycje: 181 - 210 z 1048

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 15541467
   
 euro
iso
 
 (C) 2018 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg