Niedziela16 Czerwca 2019. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Ogłoszenia
Filtr     Pokaż # 
09.12.2015. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2014 terenu pod usługi oswiaty w Nowej Wsi
09.12.2015. Burmistrz Kolbuszowej informuje na okres 21 dni o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie oraz położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Brzozowej przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym
08.12.2015. Zmiany w podatkach lokalnych
03.12.2015. Burmistrz Kolbuszowej informuje na okres 21 dni o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Domatkiowie, położonej w Kolbuszowej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
19.11.2015. XVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
17.11.2015. Burmistrz Kolbuszowej informuje na okres 21 dni o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
30.10.2015. Protokół z przeprowdzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2004 terenu Rynku wraz z otoczeniem w mieście Kolbuszowa
27.10.2015. ARiMR ogłasza termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
21.10.2015. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kolbuszowa na wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych trawiastych, przebudowę istniejących przepustów, likwidację istniejących przepustów, wykonanie wylotów ścieków skarpowych, odprowadzenie wód opadowo - roztopowych do ziemi za pomocą rowów trawiastych
08.10.2015. Wykaz instytucji i partnerów oferujących zniżki i ulgi dla rodzin wielodzietnych w Gminie Kolbuszowa
05.10.2015. Burmistrz Kolbuszowej informuje na okres 21 dni o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Mickiewicza, położonej w Widełce przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz położonej w Weryni przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
23.09.2015. XIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
16.09.2015. Przypomnienie o płatności podatków
16.09.2015. Burmistrz Kolbuszowej informuje na okres 21 dni o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Storczykowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
15.09.2015. Ogłoszenie o obowiązku wniesienia III raty "opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2015
04.09.2015. Burmistarz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej, przy ulicy Piłsudskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetarowym na rzecz najemcy
03.09.2015. Obwieszczenie - STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA, że w dniu 01.09.2015 została wydana decyzja (znak sprawy: AB.6747.1.1.2014) umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Świerczowie
21.08.2015. Wniosek o stypendia szkolne dla dzieci i młodzieży
20.08.2015. XII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
14.08.2015. Prace na rondzie przy ZS nr1
13.08.2015. Terminy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej
06.08.2015. Burmistarz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę
31.07.2015. Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej Parafialny Zespół Caritas w Kolbuszowej na realizację zadania pn.  Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kolbuszowa w 2015 roku 
30.07.2015. RGKiB.6733.16.2015 - Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
29.07.2015. Włączenie syren alarmowych
28.07.2015. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o przystąpieniu do sporządzenia VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
24.07.2015. Burmistrz Kolbuszowej informuje na okres 21 dni o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 99 lat w trybie przetargowym
24.07.2015. Burmistrz Kolbuszowej informuje na okres 21 dni o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kupnie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kupnie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
22.07.2015. Dofinansowanie zakupu podręczników - 2015 r.
16.07.2015. Utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 9 z drogą wojewódzką nr 869 w Rudnej Małej
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»
Pozycje: 1 - 30 z 1048

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 16118368
   
 euro
iso
 
 (C) 2019 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg