Niedziela16 Czerwca 2019. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe

Od dnia 12.12.2015 jest to strona archiwalna.

  Aktualna strona pod adresem:

www.kolbuszowa.pl


 

Honorowi Obywatele Miasta i Gminy Kolbuszowa
Paul Anselin Drukuj
Paul Anselin - Uchwała z dnia 28 czerwca 2000r nr XXV/208/2000
- Urodzony w dniu 28.08.1931 - po maturze rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Paryżu , w czasach studenckich był przewodniczącym związku studentów sympatyków i popierających Charles 'a de Gaulle, następnie kontynuował studia w Wyższej Szkole Oficerskiej w St. Cyr ( miasteczko w pobliżu Paryża) po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1956r. przyjęty do oddziału spadochroniarzy, desantu powietrznego, i z ta jednostką wyruszył na wojnę do Algierii. - udział w wojnie Algierii w latach 1956-1962 , tam zawiązała sie znajomość z Jaques Chirac , w dramatycznych dla pana Anselin okolicznościach: Jaques Chirac "odbił" oskarżonego przez Algierczykow Paula Anselin ( ciężko rannego) z jego oddziałem..
Więcej…
 
Generał Bronisław Kwiatkowski Drukuj
Generał Bronisław Kwiatkowski Uchwała z dnia 29 kwietnia 2010 roku nr LII/528/10. Urodził się 5 maja 1950 roku w Mazurach na Rzeszowszczyźnie. Był absolwentem Technikum Leśnego w Krasiczynie, które ukończył w 1969 roku. Nie tyle zamiłowanie do munduru, co brak możliwości pokrycia kosztów studiów cywilnych pokierowało dalsze losy na drogę wojskową.Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w 1969 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły promowany został na stopień podporucznika. Pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu objął w 29 Pułku Czołgów w Żaganiu. Przez następne lata dowodził kompanią piechoty w tej jednostce zdobywając tytuł "Wzorowego Dowódcy". W 1976 roku został mianowany na stopień porucznika. W nagrodę za osiągnięcie wysokich wyników w 1977 roku został skierowany na studia na Akademię Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Więcej…
 
Stanisław Mazan Drukuj
Stanisław Mazan – Uchwała z dnia 20 maja 2010 roku nr LIII/546/10 - urodził się 2 maja 1940 r. w Porębach Kupieńskich. Szkołę podstawową ukończył w swojej rodzinnej wsi. Dwa lata uczęszczał do Technikum Rolniczego w Weryni, natomiast maturę zdał, w roku 1965, w Korespondencyjnym Technikum Rolniczym w Tarnobrzegu, po odbyciu służby wojskowej w Wojskach Ochrony Pogranicza. W latach 1973 - 1978 studiował na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom inżyniera ogrodnika. W jednym z wywiadów mówił „…czuję się mocno związany z całym regionem kolbuszowskim. Nie wyobrażam sobie gdzie indziej mieszkać…” Dlatego całe swoje życie osobiste, zawodowe i aktywność społeczną związał z Kolbuszowszczyzną. Pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, był agronomem i wiceprezesem Spółdzielni Ogrodniczej w Kolbuszowej. 1 czerwca 1978 r. został powoła- ny na Naczelnika Gminy w Cmolasie. Stanowisko to sprawował do 1990 r. Z Jego inicjatywy w gminie rozpoczęto szereg inwestycji, między innymi wybudowano szkołę podstawową, przedszkole, ośrodek zdrowia, budynek urzędu gminy w Cmolasie.
Więcej…
 
Ks. Bp Kazimierz Górny Drukuj
Ks. Bp Kazimierz Górny uchwała z dnia 24 sierpnia 2010 roku nr LVII/606/10. Z dniem 25 marca 1992 r. pierwszym rządcą diecezji rzeszowskiej został bp Kazimierz Górny, dotychczasowy biskup pomocniczy w Krakowie. Powierzono mu tym samym zadanie utworzenia podstawowych instytucji diecezjalnych, a przede wszystkim troskę o uświęcenie i zbawienie diecezjan.Urodził się on 24 grudnia 1937 r. w Lubniu k. Myślenic, w rodzinie Stanisława i Barbary z d. Lipień. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości. Po jej ukończeniu w 1951 r. wstąpił do Niższego Seminarium w Krakowie. Naukę w zakresie szkoły średniej ukończył w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.
Więcej…
 
Profesor Marek Koziorowski Drukuj

Marek Koziorowski – Uchwała z dnia 27 kwietnia 2015 roku nr IX/99/15 – Urodził się 28 kwietnia 1950 roku w Inowrocławiu. Profesor dr hab. Marek Koziorowski utworzył Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych na bazie istniejącego od 2002 roku Instytutu Biotechnologii, później od 2005 roku Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii. Bazę materialna stanowią budynki przekazane Instytutowi przez Starostwo Powiatowe oraz Miasto i Gminę Kolbuszowa. Obecnie Instytut prowadzi działalność dydaktyczną i naukową na powierzchni ok. 2500m2.

Więcej…
 

Statystyka

gości: 16118384
   
 euro
iso
 
 (C) 2019 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg